Chuyên cung cấp các mặt hàng criman như bơm đặt chìm, đặt cạn hoặc các model bơm đặc biệt sử dụng trong xử lý chất thải có sử dụng cánh cắt rác đa tầng hoặc các phụ kiện khác