Máy khuấy chìm Việt Nam

Hiển thị kết quả duy nhất

Máy khuấy chìm được công ty âu lạc sản xuất phù hợp với các công trình xử lý nước thải chất thải trong các khu xử lý có công dụng khuấy trộn đánh tan các lớp váng trên mặt hình thành môi trường đồng nhất về tỷ lệ cũng như nồng độ đậm đặc.